قطعات جدید

تنها رینگ مورد استفاده در خط تولید مگا موتور تولید کشور کره
کد:770372
نوع خودرو:نیسان دوگانه سوز NIB

حراجی