مجموعه رینگ موتور STD

مجموعه رینگ موتور STD
تنها رینگ مورد استفاده در خط تولید مگا موتور تولید کشور کره
کد 770372
واحد دست
صفحه پیستون میل لنگ NIB
کد قطعه در صفحه 4
سازنده YPR کره
خودرو نیسان دوگانه سوز NIB
موجود