مجموعه رینگ موتور YPR

مجموعه رینگ موتور YPR
سایز STD
کد 770372
واحد دست
صفحه پیستون میل لنگ NIB
کد قطعه در صفحه 4
سازنده YPR کره
خودرو نیسان دوگانه سوز NIB
موجود
تنها رینگ مورد استفاده در خط تولید مگا موتور تولید کشور کره