شیلنگ برگشت روغن از توربوشارژ

شیلنگ برگشت روغن از توربوشارژ
تولیدشده با بهترین کیفیت مواد اولیه
کد 704072
واحد عدد
صفحه توربوشارژ
کد قطعه در صفحه 4
سازنده Varta
خودرو نیسان دیزلND
موجود